Huwelijkscontract >> artikel Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790

Het is geenszins de bedoeling een volledig overzicht te geven van alle mogelijkheden i.v.m. huwelijkscontracten. We hebben enkel getracht aan te tonen hoe zinvol een huwelijkscontract kan zijn. Veel van de aangehaalde regels kennen talrijke uitzonderingen. Enkel de algemene en voor de hand liggende zaken werden vermeld. Deze tekst geeft een idee van wat kan. Aarzel niet uw notaris te consulteren. Allicht heeft hij voor u de meest gepaste oplossing. Niet alleen mensen die huwelijksplannen hebben, moeten aan een huwelijkscontract denken. Ook diegenen die al jaren gehuwd zijn, hebben er alle belang bij zich te laten voorlichten over wat er gebeurt indien één van de partners vaststelt dat men veel leed en ongenoegen had kunnen vermijden door ons of een notaris tijdig te raadplegen. Zorg dat het u niet overkomt. Informeer U tijdig. read more

Opzoeken bedrijfsinformatie

De toepassing “Jaarrekeningen online opzoeken” laat u vanaf 4 februari 2008 toe om jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen in PDF-formaat volledig vrij te raadplegen en/of op te slaan op een drager van uw keuze, volgens de hieronder vermelde modaliteiten. Om de documenten in PDF-formaat te raadplegen dient u te beschikken over de gratis door Adobe beschikbaar gestelde software AcrobatReader. U dient eveneens de aangeboden “Cookies” te aanvaarden om deze toepassing te kunnen gebruiken.
In deze toepassing vindt u de refertes en beelden van de jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekeningen die tijdens de vijf voorbije kalenderjaren en het lopende kalenderjaar werden neergelegd. read more