Tijdelijke werkloosheid

Door de huidige crisis worden we hier en daar geconfronteerd met vragen over tijdelijke werkloosheid van arbeiders en bedienden. De afgelopen weken is er al heel wat te doen geweest over de mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid voor alle bedienden in te voeren naar analogie met de technische werkloosheid voor werklieden. Maar op dit ogenblik zijn er nog geen akkoorden gesloten, temeer omdat de bediendevakbonden zich hiertegen verzetten. Wij vinden het opportuun om u als klant hier wat meer over in te lichten. read more