Zakendoen in België

De strategische ligging in Europa en het economische beleid nodigen uit om zaken te doen in België. Maar ieder Europees land heeft zijn eigen regelgeving, met een eigen fiscale en sociale wetgeving en loonadministratie. Dat België drie gemeenschappen en gewesten telt, maakt het er niet eenvoudiger op. Abeka begeleidt buitenlandse bedrijven in het kluwen van de Belgische wetgeving en zorgt er voor dat ze onbezorgd zaken kunnen doen. Door de ruime ervaring en gedegen kennis van de Belgische wetgeving op fiscaal, boekhoudkundig en financieel vlak kan Abeka heel wat internationale organisaties tot zijn klanten rekenen. read more

Begeleiden familiebedrijven

Abeka heeft een groot aantal familiebedrijven in zijn klantenportefeuille en bouwde door de jaren heen dan ook een sterke expertise uit in de begeleiding van familiale organisaties. Anders dan bij andere ondernemingen, is er bij een familiebedrijf een unieke, emotionele binding met de organisatie. Het is de bedoeling dat het bedrijf verder groeit en bloeit binnen de familie. De pater/mater familias beheert het familiebedrijf voor de kinderen en zorgt ervoor dat de volgende generatie tijdig het roer kan overnemen. Daarom houden deze ondernemers een langetermijnvisie aan. read more

Successie

Successieplanning lijkt een ver-van-van-mijn-bed-show, maar het loont de moeite om op voorhand na te denken over wat er zal gebeuren als u er niet meer bent. Door op tijd maatregelen te nemen, betaalt u minder successierechten en is er een groter deel van het vermogen beschikbaar voor de nabestaanden. Abeka gaat voor u na wat de mogelijkheden zijn binnen het wettelijke kader. read more

Starterscheque

Abeka hecht veel belang aan duurzaam ondernemen. Startende ondernemers verdienen dan ook een steuntje in de rug. Abeka beloont elke starter die beslist om een professioneel begeleide opstart te maken, met een Abeka-starterscheque. Deze cheque is goed voor € 250 + btw, te besteden bij Abeka. read more

Waarom is de agenda van de jaarvergadering belangrijk?

Het is belangrijk dat de agenda duidelijk en nauwkeurig alle te bespreken punten aangeeft. De vergadering mag beraadslagen over alle punten die in de agenda staan.
Over een punt dat niet op de agenda voorkomt, kan geen geldige beslissing genomen worden, tenzij alle aandeelhouders/vennoten aanwezig zijn en allen ermee instemmen om over dit bepaald punt te beraadslagen en te beslissen. read more

Welke algemene vergaderingen zijn er?

Er zijn 3 soorten, nl:

  • De gewone algemene vergadering, dit is de statutaire jaarvergadering voor de goedkeuring van de jaarrekening.
  • De buitengewone algemene vergadering, waar beslist wordt over een voorstel van een statutenwijziging.
  • De bijzondere algemene vergadering, die onder geen van beide andere categorieën kan worden geklasseerd.

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790) read more