Einde bankgeheim!!! Permanente regularisatieprocedure op komst?

Vanaf 1 januari 2016 zullen een 90-tal landen automatisch rekeningen- en inkomstengegevens uitwisselen om fraude en belastingontduiking tegen te gaan (zogenaamd “Common Reporting Standard CRS“).
Daardoor loopt het bankgeheim feitelijk ten einde in deze landen.
Naast vrijwel alle landen in de Europese Unie, treden ook diverse fiscale paradijzen toe, zoals Zwitserland, Luxemburg, Liechtenstein, ….. read more

Tegemoetkomingen bij indienstname personeel

Eindelijk hebben we een zeer goede website gevonden waarbij zowel werkgever als werknemer, door het ingeven van bepaalde concrete parameters, kunnen ontdekken welke steunmaatregelen er zijn bij indienstname van personeel.
Zo kan men in ieder geval reeds voor de indiensttreding uitvissen hoe men een werknemer best in dienst neemt.
Later op het jaar zal men op deze website ook juist kunnen berekenen wat het financiële voordeel is. read more

Maaltijdcheques belastbaar of niet?

In een arrest van het Hof van Beroep van Brussel op 6/11/2008 kwam het Hof tot de conclusie dat maaltijdcheques moeten beschouwd worden als een belastbaar voordeel van alle aard. Door dit arrest zouden voor werknemers maaltijdcheques met terugwerkende kracht belastbaar worden. Er werden hierover bij ons heel wat vragen gesteld en de onduidelijkheid bleef. read more