De fiscus blijft zijn eigen wetten interpreteren!! Schenken met behoud van vruchtgebruik voortaan belast … met terugwerkende kracht.

Er wordt in de praktijk zeer vaak geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik. In feite houdt de schenker het recht van het vruchtgebruik over het geschonkene (bv. op aandelenportefeuille, aandelen van het familiebedrijf, spaarboekje, een kunstverzameling, …) levenslang, de begiftigde krijgt enkel de blote eigendom. Bij overlijden komt het vruchtgebruik automatisch samen bij de blote eigendom en is er geen erfbelasting verschuldigd. read more

Alle bankrekeningen worden geblokkeerd na een overlijden. Wat nu?

Vroeg of laat komen we spijtig genoeg allemaal wel eens in aanraking met een overlijden binnen onze familiale kring. Op dat ogenblik worden de familieleden – naast de emotionele verwerking van het overlijden – geconfronteerd met allerhande praktische problemen, in het bijzonder het regelen van de nalatenschap.
Cazimir advocaten schreef hierover een allesomvattend artikel welke wij u niet wensen te onthouden. read more

Vanaf 1 april 2016 vernieuwing van KMO-portefeuille. Maak er zeker gebruik van!!!

Vanaf 1 april krijgt u:

 • meer opleidingsbudget;
 • kleine ondernemingen (< 50 VTE – omzet ≤ € 10.000.000 of balanstotaal ≤ € 10.000.000): subsidie opgetrokken tot € 10.000;
 • middelgrote ondernemingen: subsidie opgetrokken tot € 15.000;
 • kleine ondernemingen: steunpercentage 40%;
 • middelgrote ondernemingen: steunpercentage van 50% naar 30%;
 • de pijlers opleiding, advies, advies Internationaal Ondernemen en Technologieverkenning worden samengebracht onder één noemer: opleiding en/of advies;
 • er komt een vernieuwde aanvraag  via een vernieuwde en intuïtief te gebruiken website;
 • als een onderneming zijn ondernemingsnummer aanmeldt, zal vastgesteld worden of het een kleine onderneming, KMO of grote onderneming is;
 • de beperking van de subsidie tot € 45 per opleidingsuur/ cursist wordt afgeschaft;
 • het aangevraagde bedrag is inclusief catering;
 • het subsidiebedrag dat wordt gebruikt vanaf 1 januari 2016, zal op 1 april 2016 verrekend worden;
 • Bij een steunaanvraag:
  • vóór 1 april 2016: krijg je nog 50% subsidie, maximaal € 2.500 (project € 5.000)
  • na 1 april 2016: 40% of 30% subsidies, maximaal € 10.000 ( project max. € 25.000) of € 15.000 (project max. € 50.000).

  Samenvattende tabellen: read more