Aftrek kinderopvangkosten

In een administratieve circulaire (Circ. RH 26/575.199, AOIF 31/2006 van 20/07/2006) worden meer verduidelijkingen gegeven in verband met de aftrek van kinderopvangkosten die van toepassing zijn vanaf AJ. 2006, dwz. vanaf 1 januari 2005 (er gebeurden hierbij belangrijke uitbreidingen).
Het betreft het fiscaal aftrekbaar bedrag van 11,20 euro per dag.
Hierna volgt een beknopte samenvatting. read more

Schuldvergelijking: het nieuwe wapen van de Administratie

Met ingang van 1 januari 2005 kan men een terugbetaling binnen de directe belastingen aanwenden om een openstaande schuld binnen de BTW te voldoen (en omgekeerd). De compensatie is enkel mogelijk met betrekking tot niet-betwiste belastingschulden. Voor wat betreft de betwiste belastingschulden kan de compensatie enkel gelden als bewarend beslag.
De uitgebreide vorm van compensatie mag ook toegepast worden in geval van beslag, overdracht, samenloop of een solvabiliteitsprocedure. read more