Uitvoeren werken aan gemengd pand – BTW medecontractant

 

 • De regeling ‘medecontractant’ is van toepassing als u het pand als BTW-plichtige gebruikt voor uw zaak, zelfs als dat maar gedeeltelijk is.
 • Op de factuur wordt vermeld  ” BTW verlegd “.
 • Als de aannemer toch BTW aanrekent, zal u de aftrek geweigerd worden, krijgt u een boete en worden eventueel nalatigheidsintresten aangerekend.
 • Weiger dus steeds een factuur met onterechte aangerekende BTW.
 • De aannemer mag enkel BTW aanrekenen op een pand dat voor 100% privé gebruikt wordt, of indien het enkel werken op het privégedeelte van uw woning betreft.
 • U dient  zelf het normale BTW-tarief van 21% te verwerken in uw BTW-aangifte.
 • Dit wordt 6% BTW als het pand voor meer dan 50% gebruikt wordt als privéwoning en minstens vijf jaar oud is, volgens het voorstel van de nieuwe regering zou deze termijn 10 jaar worden.
 • Het is niet omdat u 6% aanrekent dat die BTW niet aftrekbaar is. Gebruikt u het pand bv. voor 40% beroepsmatig, dan is enerzijds de 6% BTW mogelijk, maar kunt u anderzijds toch 40% van de betaalde BTW recupereren.
 • Gebruikt u het pand voor meer dan 50% beroepsmatig, dan vraagt u het best afzonderlijke facturen voor het privé- en het beroepsmatige gedeelte.
 • In regeringskringen wordt in het kader van een tax shift nagedacht over het schrappen van het tarief van 6% en het invoeren van een BTW-tarief van acht procent.

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790) read more

Wat verandert er fiscaal en sociaal op 01/01/2015?

 

 • Proton houdt op te bestaan.
 • Op het einde van de maand januari komt er iets meer loon op het loonbriefje door de verhoogde forfaitaire aftrek van beroepskosten.
 • De taks op pensioensparen daalt : de anticipatieve heffing van 10% wordt 8%, maar er wordt de volgende 5 jaar telkens 1% vervroegd geïnd.
 • De verdeeltaks (miserietaks)  wordt van 2,5% tot 1% verlaagd voor wie getrouwd was of minstens 1 jaar wettelijk samenwoonde.
 • Een gepensioneerde 65 plusser mag onbeperkt bijverdienen. De pensioenbonus wordt echter afgeschaft.
 • Bedrijfswagens worden zwaarder belast door de jaarlijkse aanpassing van de CO2-uitstoot.
 • De woonbonus wordt ingeperkt: het basisbedrag wordt 1.520 euro. De verhoging enige woning bedraagt voortaan de eerste 10 jaar van de lening 760 euro en de verhoging voor 3 kinderen ten laste wordt 80 euro.
 • De fiscus krijgt voortaan info over de rekeningen van in het buitenland overleden Belgen.
 • De mogelijkheden tot tijdskrediet worden ingeperkt.
 • De beurstaks stijgt.
 • “ Successierechten “ verandert van naam en wordt voortaan “ erfbelasting “.

 

(Auteur: Georges Bauwens, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 301 85 790) read more