Opgelet met garantiebepalingen

Sinds 1 januari 2005 wordt de garantieperiode naar particulieren uitgebreid naar minimum twee jaar. (zie Koopwet) Bepaal daarom steeds duidelijk o.a. in de verkoopsvoorwaarden dat “de klant een eventueel defect dient te melden binnen de twee maand na het ontstaan van dit euvel, zoniet vervallen alle rechten terzake.” read more