Algemene voorwaarden

Het is heel belangrijk om goede algemene voorwaarden te hebben! Het is echter nog belangrijker om deze tijdig en goed kenbaar te maken aan Uw klanten. Daarom kan U best Uw algemene voorwaarden gebruiken op Uw offertes, bestekken, leveringsbonnen, …. op hoe meer documenten hoe beter!!! read more